Kerkenbos 1019, 6546 BB Nijmegen
088-2353488

Disclaimer

Talent as a Service

De site, met diens inhoud, is bestemd voor onze klanten. Emprovement neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden over de juistheid van de beschikbare informatie. De inhoud van deze site is met grote zorg samengesteld, maar er kunnen geen garanties worden gegeven over de aard of inhoud van deze website. Fouten zijn niet volledig uit te sluiten en de gebruiker van de site dient niet uit te gaan van de juistheid van de informatie. Aanbevolen wordt om de juistheid te controleren bij Emprovement.

Emprovement is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op onze site of voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. De verantwoordelijkheid bij ingevoerde (bedrijfs-)gegevens door de klant, berusten bij deze klant. Emprovement is niet aansprakelijk voor foutieve invoering van gegevens of voor gevolgen voortvloeiend uit deze foutieve invoering van klantgegevens. Emprovement is niet aansprakelijk voor verlies aan inkomsten of contracten of voor directe, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook door het gebruik van de informatie van onze website of door een incorrecte overdracht van informatie aan of van Emprovement.

Emprovement acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Fouten of problemen met navigeren binnen onze site kunt je per e-mail aangeven

info@emprovement.nl